Általános Szerződési Feltételek

Általános eladási és szállítási feltételek
(Kérjük megrendelés előtt elolvasni.)

A szerződés a Vevő megrendelésének a Kapital II. 90-98 Kft által történt szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a gyep felszedésének megkezdésével jön létre.

A Kapital II. 90-98 Kft-nek joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, illetve Vevőről olyan körülmények vállnak ismerté, melyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

A kiadott árjegyzék telepi árakat tartalmaz és visszavonásig érvényes.

 

Megrendelés

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt mennyiséget, szállítás idejét, módját, a  kontakt személy elérhetőségét, illetve a megrendelő cégszerű adatait (név, cím,adószám, számlaszám).

 

Termékünk elszállítása

Amennyiben a Vevő maga szeretné az áru elszállítását megoldani, azt saját kockázatára végzi.

Mivel élő áruról van szó, így amennyiben a Vevő szállítja el a telephelyről a gyepszőnyeget, úgy kérjük az áru megfelelő szállítási körülményeiről gondoskodni, védeni a kiszáradástól. Napsütéstől, esőtől védve teherautón, ponyvával való letakarással szállítani! A kiszáradásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

A felrakás, illetve a telep elhagyása után a felelősség a Vevőé, illetve fuvarozóé.

A Kapital II. 90-98 Kft. szervezésében történő szállításokat emelőhátfalas, ill. darus teherautóval végezzük (csak a 80 m²-t meghaladó rendelések esetén). Ellenkező esetben megrendelővel egyeztetünk.

80 m²-ig az áru haladéktalan lerakodásáról a megrendelő gondoskodik.

80 m² fölött a gyepszőnyeget a szállító jármű mellé rakodjuk.

900 m²-t meghaladó mennyiség esetében egyeztetés szükséges.

A behajtási engedéllyel terhelt területekre a kiszállítás egyeztetést igényel.

A teherautó indokolatlan állásideje után 4000 Ft óradíjat számolunk fel.

A gyepszőnyeget 0,8 m x 1,2 m méretű EUR raklapon szállítjuk, melyeket visszavárunk.

A gyepszőnyeg EUR raklapon kerül kiadásra csereraklapot kérünk. Ha Vevő csereraklapot nem tud biztosítani a raklap díja a termékek adatlapján feltüntetett áron került kiszámlázásra. Visszavételkor a vételár mínusz 1000 Ft + ÁFA áron kerül visszaszámlázásra.

Raklapot megvásárlástól számítva 30 napig áll módunkban visszavenni!

Kiszállítási díjak

Előzetes kalkuláció alapján történik! Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Átvétel

Vevő, illetve megbízottja szállítólevélen olvasható aláírásával, személyi igazolvány számával, pecséttel igazolja az áru átvételét, meggyőződik az áru mennyiségéről, minőségéről.

Mennyiségi, minőségi reklamációt 24 órán belül, írásban fogadunk el.

Amennyiben a szállítást nem a Kapital II. 90-98 Kft végzi úgy a szakszerűtlen szállítás, anyagmozgatás, illetve lerakodás okozta károkért felelősséget nem vállalunk.

 

Fizetési feltételek megállapodás szerint:

Készpénzzel:

  • Vevő készpénzzel fizet a gyepszőnyeg átvételekor.

Banki átutalással:

  • Előre történő átutalással még a gyepszőnyeg felszedése előtt.
  • Átutalást régi, megbízható partnereinknek tesszük lehetővé.
  • Átutalásnál kérjük tüntesse fel a megrendelés azonosítóját.
  • Az elszállítás a teljes vételárnak a Kapital II. 90-98 Kft bankszámlájára történő beérkezése után lehetséges.
  • A kiadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig a Kapital II. 90-98 Kft tulajdonát képezi.
  • Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számítunk fel.

Az általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók. Jogvita estén a Monori Járásbíróság Bíróság az illetékes.

X