Általános Szerződési Feltételek

Általános eladási és szállítási feltételek
(Kérjük megrendelés előtt elolvasni.)

 

A szerződés a Vevő megrendelésének a Kapital II. 90-98 Kft által történt szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a gyep felszedésének megkezdésével jön létre.

A Kapital II. 90-98 Kft-nek joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, illetve Vevőről olyan körülmények vállnak ismerté, melyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

A kiadott árjegyzék telepi árakat tartalmaz és visszavonásig érvényes.

 

Megrendelés

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt mennyiséget, szállítás idejét, módját, a  kontakt személy elérhetőségét, illetve a megrendelő cégszerű adatait (név, cím,adószám, számlaszám).

 

Termékünk elszállítása

Amennyiben a Vevő maga szeretné az áru elszállítását megoldani, azt saját kockázatára végzi.

Mivel élő áruról van szó, így amennyiben a Vevő szállítja el a telephelyről a gyepszőnyeget, úgy kérjük az áru megfelelő szállítási körülményeiről gondoskodni, védeni a kiszáradástól. Napsütéstől, esőtől védve teherautón, ponyvával való letakarással szállítani! A kiszáradásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

A felrakás, illetve a telep elhagyása után a felelősség a Vevőé, illetve fuvarozóé.

A Kapital II. 90-98 Kft. szervezésében történő szállításokat emelőhátfalas, ill. darus teherautóval végezzük (csak a 80 m²-t meghaladó rendelések esetén). Ellenkező esetben megrendelővel egyeztetünk.

80 m²-ig az áru haladéktalan lerakodásáról a megrendelő gondoskodik.

80 m² fölött a gyepszőnyeget a szállító jármű mellé rakodjuk.

900 m²-t meghaladó mennyiség esetében egyeztetés szükséges.

A behajtási engedéllyel terhelt területekre a kiszállítás egyeztetést igényel.

A teherautó indokolatlan állásideje után 4000 Ft óradíjat számolunk fel.

A gyepszőnyeget 0,8 m x 1,2 m méretű EUR raklapon szállítjuk, melyeket visszavárunk.

A gyepszőnyeg EUR raklapon kerül kiadásra csereraklapot kérünk. Ha Vevő csereraklapot nem tud biztosítani a raklap díja a termékek adatlapján feltüntetett áron került kiszámlázásra. Visszavételkor a vételár mínusz 1000 Ft + ÁFA áron kerül visszaszámlázásra.

Raklapot megvásárlástól számítva 30 napig áll módunkban visszavenni!

Kiszállítási díjak

mennyiség m² távolság 50 km-ig távolság 50 km- től
1-60 m² 30 000 Ft 30 000+720 Ft/km
61-120 m² 60 000 Ft 60 000 Ft+ 720 Ft/km
121-450 m² 94 000 Ft 94 000 Ft+ 720 Ft/ km
451-900 m²
A kisszállítást csak akkor vállaljuk ha a pótkocsis szerelvénnyel be lehet állni a rakodási helyre!
126 000 Ft 126 000 Ft+ 720 Ft/ km
900 m² fölött egyeztetés szükséges

 

Átvétel

Vevő, illetve megbízottja szállítólevélen olvasható aláírásával, személyi igazolvány számával, pecséttel igazolja az áru átvételét, meggyőződik az áru mennyiségéről, minőségéről.

Mennyiségi, minőségi reklamációt 24 órán belül, írásban fogadunk el.

Amennyiben a szállítást nem a Kapital II. 90-98 Kft végzi úgy a szakszerűtlen szállítás, anyagmozgatás, illetve lerakodás okozta károkért felelősséget nem vállalunk.

 

Fizetési feltételek megállapodás szerint:

Készpénzzel:

  • Vevő készpénzzel fizet a gyepszőnyeg átvételekor.

Banki átutalással:

  • Előre történő átutalással még a gyepszőnyeg felszedése előtt.
  • Átutalást régi, megbízható partnereinknek tesszük lehetővé.
  • Átutalásnál kérjük tüntesse fel a megrendelés azonosítóját.
  • Az elszállítás a teljes vételárnak a Kapital II. 90-98 Kft bankszámlájára történő beérkezése után lehetséges.
  • A kiadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig a Kapital II. 90-98 Kft tulajdonát képezi.
  • Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számítunk fel.

 

Az általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók. Jogvita estén a Monori Járásbíróság Bíróság az illetékes.

X