Sportpálya felújítás és karbantartás

A hazai viszonyok között az egyesületek sportpályái igen magas igénybevételnek vannak kitéve, ez nagymértékben hozzájárul a játéktér minőségének romlásához.
Cégünk munkatársai a helyszníni állapotfelmérés során részletesen feltérképezik a pálya paramétereit, majd a kapott adatok elemzése után javaslatot teszünk a megvalósítandó regenerációs programra, amely tartalmazza a szükséges agrotechnológiai eljárásokat, talajmintavétel alapján készített tápanyag-utánpótlási tervet.
Modern célgépeink segítségével a regenerációs programot magas színvonalon meg is valósítjuk.
Amennyiben a partner igényli segítünk az éves fenntartási terv kidolgozásában és annak megvalósításában is.

Néhány eleme a pálya regenerációnak:

Tápanyag utánpótlás

tápanyag utánpótlásA terhelést jól viselő, ellenálló, regenerációra képes élőfüves játéktér fenntartása tervszerű tápanyag-utánpótlást igényel.
Talajmintavétel alapján a pálya gyeptakarójának minősítése, terhelésének és állapotának megfelelő trágyázási tervet dolgozunk ki partnereinknek. Amelyben meghatározzuk, hogy a gyepfelület fenntartáshoz szükséges tápelemekből milyen mennyiséget és milyen időszakban szükséges kijuttatni a területre.
A trágyázáshoz szilárd Hightech 2-5 hónapos hatástartamú burkolt és szerves alapú gyeptrágyákat, folyékony tápanyagokat és biostimulátorokat használunk.

Gyepszellőztetés

A gyepszellőztetés során a fű tövében felgyülemlett elhalt levélzetet, filcréteget távolítjuk el.
A filcréteg akadályozza a tápanyag és a nedvesség bejutását a talajba, ugyanakkor számos gyepbetegség melegágya.
Az elhalt réteg vastagságától függően különböző célgéppel lazítjuk fel a filcet, majd a felszínre került elhalt részeket eltávolítjuk a területről.
A filcréteg kialakulását lassíthatjuk a felület rendszeres levegőztetésével, tüskés hengerek alkalmazásával. Amennyiben a munkafolyamatot speciális filcbontó szerves készítményünkkel egészítjük ki meg is gátolhatjuk a filcréteg kialakulását.

gyepszelloztetes

Hasítékolás

A munkafolyamat során 20 cm mélységben hasítjuk meg a gyepfelületet. Az így megnyitott talajban a fű gyökérzetén új hajszálgyökerek képződnek, javul a talaj vízgazdálkodása, könnyebben jutnak a tápanyagok és a nedvesség a gyökérzethez, elősegítve az erőteljes gyökérképződést és a gyep megerősödését.

Talajlazítás (mélyszellőztetés)

A használat során összetömörödött talaj nem vezeti el a vizet, a gyep gyökérzete nem jut megfelelő mennyiségű levegőhöz, nedvességhez és tápanyaghoz, a fű ezért gyorsan elhasználódik. A talaj tulajdonságainak javításához 15-20 cm mély üregeket ütünk a felszínbe és közben lazítjuk a gyökérzóna talajszerkezetét.
A talajjavítás másik elemeként meghatározott szemcseméretű homokot, vagy speciális felülszóró keveréket juttatunk ki és seperjük a lyukakba. A munkafolyamattal eredményesen javíthatóak a gyökérzóna tulajdonságai.

Felülszórás

A felülszórás során a talaj felszínére juttatunk ki optimális szemcseméretű homokot illetve talajjavító top dressing keveréket. A kiszórt anyag segíti a vékonyabb filcréteg lebomlását és a fű bokrosodását.

Tovább javítjuk az eredményességet, ha felülszórást talajlazítással egészítjük ki és a top dressing anyagot a fellazított talajba seperjük.

Corerrezés (lyuggatás üreges tüskével)

Amennyibe a pálya talajának kedvezőtlen tulajdonságait sürgősen javítani kell, akkor üreges tüskékkel távolítunk el talajrészeket, amelyeket összegyűjtjük és a képződött üregekbe optimális öszzetételű talajkeveréket juttatunk.

Felülvetés

A játéktér élőfüves felületének terhelhetőségét a játszható futball színvonalát, nagymértékben befolyásolja a gyeptakaró minősége. A megfelelő szintű karbantartás során törekednünk kell az ellenálló és sűrű gyepfelület kialakítására és fenntartására. A jól alkalmazott agrotechnológia, öntözés és tápanyag-utánpótlás pozitív hatásai mellett a taposás és egyéb fizikai behatások, stresszhelyzetek következtében a gyepsűrűség jelentősen csökken. A kívánatos gyepborítottságot az elpusztult részek pótlásával biztosíthatjuk.

A felülvetés során a helyi körülményekhez szabott faj és fajta összetételű fűmagkeveréket,
speciális célgép (felülvető gép) segítségével juttatunk ki a játéktérre. Az újonnan fejlődő növények javítják az élőfüves futballpálya gyeptakarójának minőségi összetételét, terhelhetőségét és sűrűségét. Hozzájárulnak a játékosok sérülésveszélyének csökkentéséhez, biztosítják a minőségi játékhoz szükséges sűrű gyepfelületet.

Gyepcsere

Amennyiben a gyepfelület regenerációja csak hosszabb időszak alatt valósítható meg célszerű megoldás lehet az elhasználódott rész cseréje. Modern technológiánkkal akár a pálya egyes részein akár az egész felületen rövid idő alatt költséghatékonyan kivitelezzük a gyepszőnyeg cseréjét.

  • eltávolítjuk az elöregedett gyepfelületet
  • fellazítjuk a termőtalajt
  • talajjavítót és tápanyagot juttatunk a felületre
  • kialakítjuk a tükröt
  • big roll (nagy tekercs 1,2mx 15 m) gyepszőnyeggel újra gyepesítjük a felületet

Öntözőrendszer telepítése, karbantartása, beállítása

A sportpályák öntözése rendkívüli jelentőséggel bír az éves fenntartás során.
Legjobban a szakszerűen megtervezett és beépített automata öntözőrendszerekkel tudjuk megoldani a megfelelő mennyiségű és egyenletes eloszlású öntözést. Kiemelt a szakszerű nedvességpótlás jelentősége hazánk szélsőséges időjárási viszonyai között.
Új kivitelezések során az öntözőrendszer nélkülözhetetlen eleme a pályaépítésnek, speciális gépeinkkel lehetőség kínálkozik a gyepfelület megóvása mellet az utólagos beépítésre is.

Mentés

Mentés

X